Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 32.13 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu tác dụng vừa hết với 91,25 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A và 12,8 gam chất không tan.

32.13.  Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu tác dụng vừa hết với 91,25 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A và 12,8 gam chất không tan.

Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Trả lời                        

Hướng dẫn giải.     Cu không tác dụng với dung dịch HCl nên 12,8 gam là khối lượng của Cu.

\({n_{HCl}} = {{91,25 \times 20} \over {100 \times 36,5}} = 0,5(mol)\)

Phương trình hóa học:

\(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

x mol    2x mol

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

y mol  2y mol

Ta có các phương trình:

24x + 56y = 23,6 - 12,8 = 10,8    (I)

2x + 2y = 0,5                                (II)

Giải phương trình (I), (II) ta tìm được x và y:

\(x = 0,1;y = 0,15;{m_{Mg}} = 2,4(gam);{m_{Fe}} = 8,4(gam)\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan