Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 34.6 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4.6 trên 5 phiếu

Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O.

Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O. Trong đó thành phần % khối lượng của cacbon là 60% và hiđro là 13,33%. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam/mol.

Trả lời   

%O=100-(60+13,33)=26,67

Gọi công thức hóa học của A là \({C_x}{H_y}{O_z}\)

Ta có tỷ lệ: \(x:y:z = {{60} \over {12}}:{{13,33} \over 1}:{{26,67} \over {16}} = 5:13,33:1,67 = 3:8:1\)

Công thức của hợp chất là \({({C_3}{H_8}O)_n}\)

Ta có: (12.3+1.8+16)n=60

<=> 60n=60 ---> n=1

Vậy công thức phân tử của \({C_x}{H_y}{O_z}\) là \({C_3}{H_8}O\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan