Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.63 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

a) Hãy cho biết số oxi hoá của các nguyên tố : H, N, O, Na, Ca trong các đơn chất (H_2, N_2, O_2, Na, Ca). b) Hãy cho biết tổng số số oxi hoá của các nguyên tử oxi và hiđro trong phân tử (H_2O).

a) Hãy cho biết số oxi hoá của các nguyên tố : H, N, O, Na, Ca trong các đơn chất \(H_2, N_2, O_2, Na, Ca\).

b) Hãy cho biết tổng số số oxi hoá của các nguyên tử oxi và hiđro trong phân tử \(H_2O\).

Lời giải:

a) Số oxi hoá của các nguyên tố H, N, O, Na, Ca trong các đơn chất \(H_2, N_2, O_2, Na, Ca\)đều bằng không.

b) Tổng số oxi hoá của hiđro và của oxi trong phân tử \(H_2O\) bằng không .

2×(+1)+(-2)=0

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan