Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 37 tiết 1 trang 3, 4 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

a) Số. b) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu). Nối theo mẫu: Có tất cả bao nhiêu cánh quạt?

Câu 1 (Bài 37, tiết 1) trang 3, VBT Toán lớp 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Phương pháp:

a) Tính kết quả các phép cộng và phép nhân vào ô trống cho thích hợp.

b) Quan sát ví dụ mẫu rồi viết phép cộng và phép nhân vào chỗ chấm.

Lời giải:

Em thấy 3 + 3 + 3 + 3 = 12, trong tổng trên 3 được lấy 4 lần nên ta có thể viết là 3 × 4 và bằng 12

Tương tự em tính được 3 + 3 + 3 = 9, trong tổng trên 3 được lấy 3 lần nên số cần điền vào ô trống thứ nhất là 3, đáp số bằng 9, tương tự em thực hiện cho các ý khác.

b) Phép nhân 3 × 7 biểu thị phép cộng 3 được lấy 7 lần nên em có thể viết thành 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 và bằng 21. Nên 3 × 7 = 21

Tương tự với 3 × 8. Em trình bày như sau: 

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

3 × 7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21. Vậy: 3 × 7 = 21.

3 × 8 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24. Vậy: 3 × 8 = 24.

Câu 2 (Bài 37, tiết 1) trang 3, VBT Toán lớp 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối theo mẫu:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ, nối mỗi vòng với một phép tính cho kết quả là số chấm tròn trên các xúc xắc của vòng đó.

Lời giải:

Em nối như sau:

Câu 3 (Bài 37, tiết 1) trang 4, VBT Toán lớp 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Số cánh quạt có tất cả = Số cánh trên mỗi quạt x Số cái quạt.

Lời giải:

Quan sát tranh em thấy, có 4 cái quạt, mỗi cái quạt có 3 cánh, tức là 3 cánh quạt được lấy 4 lần nên ta có 3 × 4 = 12. Số cần điền vào ô trống là 4 và 12.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan