Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 37.2 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Có các chất sau : CH4 ; CH3 - CH3 ; CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3.

37.2.   Có các chất sau :  CH4 ; CH3 - CH3 ; CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3.

a)  Chất nào tác dụng được với clo khi chiếu sáng ?

b)  Chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom ?

c)   Chất nào có phản ứng trùng hợp ?

Hãy viết phương trình hoá học minh hoạ.

Trả lời                     

- Tác dụng với clo khi chiếu ánh sáng là CH4 ; C2H6.

\(C{H_4} + C{l_2}\buildrel as \over\longrightarrow C{H_3}Cl + HCl\)

\({C_2}{H_6} + C{l_2}\buildrel as \over\longrightarrow {C_2}{H_5}Cl + HCl\)

- Làm mất màu dung dịch brom : CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3.

\(C{H_2} = C{H_2};C{H_2} = CH - C{H_3}\)

\(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to C{H_2}Br - C{H_2}Br\)

\(C{H_2} = CH - C{H_3} + B{r_2} \to C{H_2}BrCHBr - C{H_3}\)

- Có phản ứng trùng hợp là CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3.

\({n_{C{H_2}}} = C{H_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{p,{t^o}}^{xt}} - \left( {C{H_2} - C{H_2}} \right)\)

\({n_{C{H_2}}} = CH - C{H_3}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{p,{t^o}}^{xt}} - {\left( \matrix{
C{H_2} - CH \hfill \cr \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \hfill \cr \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \hfill \cr} \right)_n}\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan