Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 37.7 Trang 47 Sách bài tập (SBT) hóa học 9

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử ngoài các liên kết đơn chỉ chứa một liên kết đôi.

37.7.   Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử ngoài các liên kết đơn chỉ chứa một liên kết đôi. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp X thu được 40,6  gam khí C02. Biết số mol của hiđrocacbon có số nguyên tử cacbon lớn hơn chiếm 25% tổng số mol của hỗn hợp. Tính khối lượng của 8,96 lít hồn hợp X. Xác định công thức của hai hiđrocacbon trên.

Trả lời                         

Gọi công thức của hai hiđrocacbon là CnH2n, CmH2m với \(m > n \geqslant 2\)

Phương trình hoá học : \({C_n}{H_{2n}} + {{3n} \over 2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

\({C_m}{H_{2m}} + {{3m} \over 2}{O_2} \to mC{O_2} + m{H_2}O\)

\({n_{hh}} = {{8,96} \over {22,4}} = 0,4(mol)\). vậy \({n_{{C_m}{H_{2m}}}} = {{0,4} \over {100}} \times 25 = 0,1(mol)\)

\({n_{{C_n}{H_{2n}}}} = 0,4 - 0,1 = 0,3(mol)\)

Theo phương trình hóa học: \({n_{{H_2}O}} = {n_{C{O_2}}} = {{40,6} \over {44}} = 0,9(mol)\)

Vậy 8,96 lít hỗn hợp X có khối lượng: \({m_X} = {m_C} + {m_H} = 0,9 \times 12 + 0,9 \times 2 = 12,6(gam)\)

Ta có \({n_{C{O_2}}} = 0,3n + 0,1m = 0,9 \Rightarrow 3n + m = 9\)

\( \to \left\{ \matrix{n = 2 \hfill \cr m = 3 \hfill \cr} \right. \to \) Công thức của 2 hidrocacbon là \({C_2}{H_4}\& {C_3}{H_6}\)

Nếu \(n = 3\) thì \(m = 0\) (loại). Do đó từ \(n=3\) trở đi thì không có cặp m, n nào thỏa mãn điều kiện.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan