Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 39 tiết 1 trang 9, 10 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính nhẩm. Số? Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Câu 1 (Bài 39, tiết 1) trang 9, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

2 x 2 = .....                               2 x 3 = ....                                2 x 4 = .....

2 x 7 = .....                               2 x 8 = ....                                2 x 6 = .....

2 x 9 = .....                               2 x 5 = ....                                2 x 10 = .....

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 2.

Lời giải:

2 × 2 = 4                          2 × 3 = 6                      2 × 4 = 8

2 × 7 = 14                        2 × 8 = 16                    2 × 6 = 12

2 × 9 = 18                        2 × 5 = 10                    2 × 10 = 20

Câu 2 (Bài 39, tiết 1) trang 9, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Thừa số

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

5

6

7

8

9

Tích

8

 

 

 

 

 

Phương pháp:

Dựa vào bảng nhân 2 để tính tích của các phép nhân.

Lời giải:

Thừa số

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

5

6

7

8

9

Tích

8

10

12

14

16

18

Câu 3 (Bài 39, tiết 1) trang 9, 10 VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Số?

Bông hoa

A

B

C

D

E

G

H

I

Tích

16

             

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trong bốn bông hoa C, D, E, G:

Bông hoa …… ghi tích lớn nhất.

Bông hoa …… ghi tích bé nhất.

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả theo bảng nhân 2 rồi điền vào bảng cho thích hợp.

So sánh kết quả ở bốn bông hoa C, D, E, G rồi điền vào chỗ chấm.

Lời giải:

a) Có 2 × 8 = 16 nên tích A = 16

2 × 5 = 10 nên tích B = 10

2 × 6 = 12 nên tích C = 12

2 × 3 = 6 nên tích D = 6

2 × 10 = 20 nên tích E = 20

2 × 7 = 14 nên tích G = 14

2 × 4 = 8 nên tích H = 8

2 × 9 = 18 nên tích I = 18

Bông hoa

A

B

C

D

E

G

H

I

Tích

16

10

12

6

20

14

8

18

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Vì 20 > 14 > 12 > 6 nên:

Trong bốn bông hoa C, D, E, G:

Bông hoa E ghi tích lớn nhất. 

Bông hoa D ghi tích bé nhất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan