Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 40 tiết 2 trang 13 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Số? Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Tô màu đỏ vào bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn nhất, màu xanh vào bông hoa ghi phép tính có kết quả bé nhất. Một đĩa cam có 5 quả. Hỏi 4 đĩa như vậy có bao nhiêu quả cam?

Câu 1 (Bài 40, tiết 2) trang 13, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Số? 

Thừa số

5

5

5

5

5

5

5

5

Thừa số

3

6

7

4

2

8

9

10

Tích

15

 

 

 

 

 

 

 

b)

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 5 rồi viết số còn thiếu vào bảng hoặc ô trống cho thích hợp.

Lời giải:

a) 

Thừa số

5

5

5

5

5

5

5

5

Thừa số

3

6

7

4

2

8

9

10

Tích

15

30

35

20

10

40

45

50

b) Thực hiện phép tính: 5 × 3 = 15; 15 – 8 = 7

2 × 7 = 14; 14 – 9 = 5; 5 × 8 = 40

Nên em có thể điền vào các hình như sau:

Câu 2 (Bài 40, tiết 2) trang 13, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Có: 5 + 5 = 10 

10 + 5 = 15 nên hình tròn tiếp theo điền số 15

15 + 5 = 20 nên hình tròn tiếp theo điền số 20

Tương tự như vậy, em có thể điền các hình tròn tiếp theo lần lượt là: 25, 30, 35, 40, 45, 50.

Câu 3 (Bài 40, tiết 2) trang 13, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tô màu đỏ vào bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn nhất, màu xanh vào bông hoa ghi phép tính có kết quả bé nhất.

Lời giải:

Thực hiện phép tính: 5 × 4 = 20; 2 × 8 = 16; 5 × 5 = 25; 5 × 3 = 15

Quan sát em thấy, số bé nhất trong các số trên là 15, số lớn nhất là 25.

Nên bông hoa chứa biểu thức 5 × 3 em tô màu xanh, bông hoa chứa biểu thức 5 × 5 em tô màu đỏ.

Câu 4 (Bài 40, tiết 2) trang 13, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Một đĩa cam có 5 quả. Hỏi 4 đĩa như vậy có bao nhiêu quả cam?

Phương pháp:

Số quả cam trên 4 đĩa = Số quả cam trên 1 đĩa x 4.

Lời giải:

Có 4 đĩa cam, một đĩa có 5 quả, tức là 5 quả được lấy 4 lần nên em có phép nhân: 5 × 4 và kết quả bằng 20. Em trình bày như sau:

Bài giải

4 đĩa cam như vậy có số quả cam là:

5 × 4 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả cam.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan