Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 41 tiết 1 trang 14, 15 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nối (theo mẫu). Số? Từ hai thẻ số 2, 6, 3 em lập được hai phép chia là:

Câu 1 (Bài 41, tiết 1) trang 14, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu)

Lời giải:

- Có 3 đèn ông sao, mỗi đèn có 5 cánh, tức là 5 cánh được lấy 3 lần nên em có phép nhân: 5 × 3 = 15

- Có 15 cánh sao, mỗi đèn ông sao có 5 cánh, nên ta có phép chia: 15 : 5 = 3

- Có 15 bông hoa, dán đều vào 3 đèn ông sao, nên ta có phép chia: 15 : 3 = 5. Vậy mỗi đèn ông sao có 5 bông hoa. 

Em nối như sau:

Câu 2 (Bài 41, tiết 1) trang 15, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Câu 3 (Bài 41, tiết 1) trang 15, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Em thấy: 2 × 3 = 6 

Do đó: 6 : 2 = 3; 6 : 3 = 2 nên em có thể điền vào ô trống như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan