Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 42 tiết 1 trang 17, 18 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Nối (theo mẫu). a) Nối mỗi bài toán với bài giải rồi viết số thích hợp vào ô trống. b) Số? Chia 8 bạn thành các cặp để đấu cờ. Hỏi có mấy cặp đấu cờ như vậy?

Câu 1 (Bài 42, tiết 1) trang 17, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu)

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi nối để tìm số bị chia, số chia, thương cho thích hợp.

Lời giải:

Trong phép tính 14 : 2 = 7, em có số bị chia là 14, số chia là 2 và thương là 7, các phép tính chia khác em làm tương tự, em nối được như sau:

Câu 2 (Bài 42, tiết 1) trang 17, 18 VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Nối mỗi bài toán với bài giải rồi viết số thích hợp vào ô trống.

b) Số?

Phép chia

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

Số bị chia

 

 

Số chia

 

 

Thương

 

 

Lời giải:

a) Chia 15 bạn thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn, có số nhóm như vậy là: 15 : 5 = 3 (nhóm)

Chia đều 15 cái bánh vào 3 hộp. Mỗi hộp có số cái bánh là: 15 : 3 = 5 (cái bánh)

Em nối và điền như sau:

b) 

Phép chia

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

Số bị chia

15

15

Số chia

3

5

Thương

5

3

Câu 3 (Bài 42, tiết 1) trang 18, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Chia 8 bạn thành các cặp để đấu cờ. Hỏi có mấy cặp đấu cờ như vậy?

Phương pháp:

Số cặp đấu cờ = Số bạn đấu cờ : 2

Lời giải:

Cặp = 2 (người)

Chia 8 bạn thành các nhóm, mỗi nhóm 2 người đấu cờ với nhau, muốn tìm số cặp ta làm phép chia 8 : 2 = 4. 

Bài giải

Có số cặp đấu cờ như vậy là:

8 : 2 = 4 (cặp)

Đáp số: 4 cặp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan