Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 43 tiết 1 trang 20 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Số? a) Tính nhẩm các phép tính ở cả hai đoàn tàu. b) Ở đoàn tàu A ghi màu đỏ vào phép tính có kết quả bé nhất. c) Ở đoàn tày B tô màu xanh vào phép tính có kết quả lớn nhất. Mỗi chuồng chim bồ câu có 2 cái cửa. Bạn Việt đếm được có tất cả 12 cái cửa. Hỏi có bao nhiêu chuồng chim bồ câu như vậy?

Câu 1 (Bài 43, tiết 1) trang 20, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Câu 2 (Bài 43, tiết 1) trang 20, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hai đoàn tàu A và B có các toa ghi phép tính như sau:

a) Tính nhẩm các phép tính ở cả hai đoàn tàu.

b) Ở đoàn tàu A ghi màu đỏ vào phép tính có kết quả bé nhất.

c) Ở đoàn tày B tô màu xanh vào phép tính có kết quả lớn nhất.

Phương pháp:

Dựa vào bảng chia 2 để tính nhẩm các phép tính trên đoàn tàu.

So sánh kết quả rồi tô màu thích hợp theo yêu cầu bài toán.

Lời giải:

a) Có: 16 : 2 = 8; 10 : 2 = 5; 18 : 2 = 9; 12 : 2 = 6; 14 : 2 = 7; 6 : 2 = 3, 20 : 2 = 10, 8 : 2 = 4

b) Từ kết quả câu a ta thấy ở đoàn tàu A, phép tính 10 : 2 = 5 có kết quả bé nhất, nên tô màu đỏ

c) Từ kết quả câu a ta thấy ở đoàn tàu B, phép tính 20 : 2 = 10 có kết quả lớn nhất, nên tô màu xanh

Câu 3 (Bài 43, tiết 1) trang 20, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mỗi chuồng chim bồ câu có 2 cái cửa. Bạn Việt đếm được có tất cả 12 cái cửa. Hỏi có bao nhiêu chuồng chim bồ câu như vậy?

Phương pháp:

Số chuồng chim = Số cánh cửa bạn Việt đếm được : Số cửa ở mỗi chuồng chim.

Lời giải:

Có 12 cái cửa, mỗi chuồng chim có 2 cái cửa. Muốn biết có bao nhiêu chuồng chim bồ câu em thực hiên phép tính chia: 12 : 2 = 6 

Bài giải

Có số chuồng chim bồ câu như vậy là:

12 : 2 = 6 (chuồng)

Đáp số: 6 chuồng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan