Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 44 tiết 1 trang 22 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Số? a) Nối củ cà rốt với thỏ (theo mẫu): b) Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm. Cô giáo chia đều 20 bạn vào 5 nhóm để tập múa. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Câu 1 (bài 44 tiết 1) trang 22, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Thực hiện các phép tính em được:

Câu 2 (bài 44 tiết 1) trang 22, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Nối củ cà rốt với thỏ (theo mẫu):

b) Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm.

Trong các phép tính ghi ở con thỏ, phép tính ............. có kết quả bé nhất.

Trong các phép tính ghi ở củ cà rốt, phép tính ............. có kết quả lớn nhất.

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 2 và bảng chia 5.

Nối các phép tính có kết quả giống nhau và điền vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải:

a) Em thực hiện các phép tính trên con thỏ, rồi thực hiện phép tính trên củ cả rốt. Nối con thỏ với củ cà rốt có kết quả giống nhau

2 : 2 = 1; 5 : 5 = 1

8 : 2 = 4; 20 : 5 = 4

2 × 5 = 10; 50 : 5 = 10

40 : 5 = 8; 16 : 2 = 8

Em nối được như sau:

b) Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm.

Vì 1 < 4 < 8 < 10 nên:

Trong các phép tính ghi ở con thỏ, phép tính 2 : 2 có kết quả bé nhất.

Trong các phép tính ghi ở con thỏ, phép tính 50 : 5 có kết quả lớn nhất.

Câu 3 (bài 44 tiết 1) trang 22, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cô giáo chia đều 20 bạn vào 5 nhóm để tập múa. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Phương pháp:

Số bạn trong mỗi nhóm = Số bạn sẽ tập múa : Số nhóm

Lời giải:

Chia đều 20 bạn vào 5 nhóm, ta thực hiện phép chia 20 : 5 = 4.

Bài giải

Mỗi nhóm có số bạn là:

20 : 5 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan