Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 45 tiết 3 trang 27, 28 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Mỗi con bướm sẽ đậu vào bông hoa ghi số là kết quả phép tính trên con bướm đó. Số? >; <; = ?

Câu 1 (Bài 45, tiết 3) trang 27, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mỗi con bướm sẽ đậu vào bông hoa ghi số là kết quả phép tính trên con bướm đó.

a) Nối mỗi con bướm với bông hoa thích hợp (theo mẫu).

b) Số? 

Bông hoa ghi số …… có bướm đậu nhiều nhất.

Lời giải:

a) Em thực hiện phép tính trong các con bướm, rồi nối kết quả với những bông hoa mang số tương ứng

b) Em thấy bông hoa ghi số 5 có 3 con bướm đậu lên, các bông hoa còn lại có số bướm đậu lên ít hơn nên:

Bông hoa ghi số 5 có bướm đậu nhiều nhất.

 

Câu 2 (Bài 45, tiết 3) trang 27, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Em nhớ lại bảng nhân 5, bảng nhân 1; bảng chia 4, bảng chia 10. Em điền được kết quả là:

Câu 3 (Bài 45, tiết 3) trang 27, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

 

Lời giải:

Em lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải:

Câu 4 (Bài 45, tiết 3) trang 28, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

>; <; = ?

Lời giải:

Em thực hiện phép tính nhân (chia) rồi so sánh kết quả

 

Câu 5 (Bài 45, tiết 3) trang 28, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích, thì tích đó không đổi, nên:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan