Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 45 tiết 4 trang 28, 29 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Tính nhẩm. Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu). Số? Mỗi đĩa có 5 cái bánh kem. Hỏi có 8 đĩa như vậy thì có bao nhiêu cái bánh kem? Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu).

Câu 1 (Bài 45, tiết 4) trang 28, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

a) 2 × 4 =……

b) 5 × 8 =……

c) 2 × 7 =……

d) 5 × 9 =……

    8 : 2 =……

       40 : 5 =……

       14 : 2 =……

       45 : 5 =…… 

    8 : 4 =……

       40 : 8 =……

       14 : 7 =……

       45 : 9 =……

Lời giải:

a) 2 × 4 = 8

b) 5 × 8 = 40

c) 2 × 7 = 14

d) 5 × 9 = 45

    8 : 2 = 4

      40 : 5 = 8

       14 : 2 = 7

      45 : 5 = 9

    8 : 4 = 2

      40 : 8 = 5

       14 : 7 = 2

      45 : 9 = 5

Câu 2 (Bài 45, tiết 4) trang 28, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu).

Mẫu: 7 × 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28. Vậy 7 × 4 = 28

a) 9 × 3 =……………………………………………………………………………….

b) 4 × 6 =……………………………………………………………………………….

c) 6 × 4 =……………………………………………………………………………….

Lời giải:

a) 9 × 3 có nghĩa là 9 được lấy 3 lần nên em có thể viết thành phép cộng: 9 + 9 + 9

9 × 3 = 9 + 9 + 9 = 27. Vậy 9 × 3 = 27.

b) 4 × 6  có nghĩa là 4 được lấy 6 lần  nên em có thể viết thành phép cộng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

4 × 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24. Vậy 4 × 6 = 24.

c) 6 × 4  có nghĩa là 6 được lấy 4 lần nên em có thể viết thành phép cộng  6 + 6 + 6 + 6

6 × 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 × 4 = 24.

Câu 3 (Bài 45, tiết 4) trang 28, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải:

Câu 4 (Bài 45, tiết 4) trang 29, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mỗi đĩa có 5 cái bánh kem. Hỏi có 8 đĩa như vậy thì có bao nhiêu cái bánh kem?

Lời giải:

Có 8 đĩa, mỗi đĩa có 5 cái bánh kem, tức là 5 cái bánh kem được lấy 8 lần, nên em thực hiện phép nhân: 5 × 8

Bài giải

Có 8 đĩa như vậy thì có số cái bánh kem là:

5 × 8 = 40 (cái)

Đáp số: 40 cái bánh kem.

Câu 5 (Bài 45, tiết 4) trang 29, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu).

Lời giải:

a) Em lần lượt thực hiện phép nhân 2 với các số trong vòng tròn, nếu kết quả phép tính nhỏ hơn 10 thì nối 

2 × 1 = 2 < 10 (chọn)

2 × 2 = 4 < 10 (chọn)

2 × 3 = 6 < 10 (chọn)

2 × 4 = 8 < 10 (chọn)

2 × 5 = 10 (loại) => không nối

b) Em thực hiện phép nhân 5 với các số trong vòng tròn, nếu kết quả phép tính lớn hơn 30 thì nối

5 × 6 = 30 (loại) => không nối

5 × 7 = 35 > 30 (chọn)

5 × 8 = 40 > 30 (chọn)

5 × 9 = 45 > 30 (chọn)

5 × 10 = 50 > 30 (chọn)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan