Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 46 tiết 1 trang 31, 32 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Khoanh màu đỏ vào chữ đặt dưới khối trụ, màu xanh vào chữ đặt dưới khối cầu. Nối (theo mẫu). Người ta làm những chú hề bằng gỗ, ở đó có những khối gỗ dạng khối cầu. Em hãy quan sát hình vẽ rồi viết số thích hợp vào ô trống. Trong bức tranh, tất cả các rô-bốt đều có thân dạng khối cầu hoặc khối trụ. Em hãy tô màu xanh cho rô-bốt có thân dạng khối cầu và màu đỏ cho rô-bốt có thân dạng khối trụ.

Câu 1 (Bài 46, tiết 1) trang 31, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh màu đỏ vào chữ đặt dưới khối trụ, màu xanh vào chữ đặt dưới khối cầu.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi khoanh màu đỏ vào chữ đặt dưới khối trụ, màu xanh vào chữ đặt dưới khối cầu.

Lời giải:

Quan sát các hình vẽ em thấy, hình B là khối trụ nên em khoanh màu đỏ, hình C là khối cầu nên em khoanh màu xanh.

 

Câu 2 (Bài 46, tiết 1) trang 31, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu)

Phương pháp:

Quan sát hình ảnh rồi nối các vật có dạng khối trụ, khối cầu cho thích hợp.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ, em thấy đèn lồng, lon nước và cục bin là khối trụ. Quả cam, quả bóng và địa cầu là khối cầu. Em nối như sau:

Câu 3 (Bài 46, tiết 1) trang 32, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Người ta làm những chú hề bằng gỗ, ở đó có những khối gỗ dạng khối cầu. Em hãy quan sát hình vẽ rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Phương pháp:

a) Quan sát hình vẽ rồi xác định số khối cầu có trong hình.

b) 5 chú hề có số khối cầu = Số khối cầu trên một chú hề x 5

Lời giải:

a) Quan sát chú hề và đếm:

Em thấy 1 chú hề như vậy có 7 khối gỗ dạng khối cầu.

b) Có 5 chú hề, mỗi chú hề có 7 khối gỗ dạng khối cầu, vậy để tính số khối gỗ dạng khối cầu của 5 chú hề, em thực hiện phép tính: 7 × 5 = 35. 

Vậy 5 chú hề như vậy có 35 khối gỗ dạng khối cầu.

Câu 4 (Bài 46, tiết 1) trang 32, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trong bức tranh, tất cả các rô-bốt đều có thân dạng khối cầu hoặc khối trụ. Em hãy tô màu xanh cho rô-bốt có thân dạng khối cầu và màu đỏ cho rô-bốt có thân dạng khối trụ.

Phương pháp:

Quan sát tranh, xác định các rô-bốt có thân dạng khối cầu hoặc khối trụ rồi tô màu thích hợp

Lời giải:

Quan sát bức tranh, em nhận dạng rô-bốt và tô màu thích hợp. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan