Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 47 tiết 1 trang 35, 36 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tô màu đỏ vào vật có dạng khối trụ, màu xanh lá cây vào vật có dạng khối cầu, màu vàng vào vật có dạng khối hộp chữ nhật. Khoanh vào chữ đặt dưới hình thích hợp để xếp vào vị trí trên cùng của hình bên. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong hình người tuyết bên, khối tuyết dưới cùng có dạng hình khối gì?

Câu 1 (Bài 47, tiết 1) trang 35, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tô màu đỏ vào vật có dạng khối trụ, màu xanh lá cây vào vật có dạng khối cầu, màu vàng vào vật có dạng khối hộp chữ nhật.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ, xác định các hình có dạng khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật và tô màu theo yêu cầu bài toán.

Lời giải:

Các vật có dạng khối trụ: Thùng phi

Các vật có dạng khối cầu: Quả dưa hấu

Các vật có dạng khối hộp chữ nhật: Cái máng, khối hộp

Em tự tô màu vào hình vẽ.

Câu 2 (Bài 47, tiết 1) trang 36, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt dưới hình thích hợp để xếp vào vị trí trên cùng của hình bên.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ, tìm quy luật xếp các khối theo màu sắc rồi khoanh vào chữ đặt dưới hình thích hợp để xếp vào vị trí trên cùng.

Lời giải:

Quan sát hình em thấy, hình dưới cùng là hình có dạng khối trụ màu xanh, tiếp theo là màu xám, cứ như vậy, màu sắc được được sắp xếp xen kẽ nhau. Do đó màu trên cùng là màu xanh. 

Có 2 khối trụ đứng nhỏ tạo xuyên qua hình, nên sẽ tạo ra hai lỗ. 

Hình D thỏa mãn các yếu tố trên.

Câu 3 (Bài 47, tiết 1) trang 36, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phương pháp:

Quan sát và tìm quy luật xếp các hình rồi khoanh vào chữ đứng trước hình phù hợp đặt vào dấu ?

Lời giải:

Quan sát hình em thấy quy luật: trụ nằm ngang, trụ đứng, cầu, trụ nằm ngang, trụ đứng, cầu, trụ nằm ngang, … , cầu

Sau trụ nằm ngang sẽ là trụ đứng. Như vậy chọn đáp án B

Câu 4 (Bài 47, tiết 1) trang 36, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình người tuyết bên, khối tuyết dưới cùng có dạng hình khối gì?

A. Khối trụ

B. Khối lập phương

C. Khối cầu

Phương pháp:

Quan sát hình người tuyết ta xác định được khối dưới cùng có dạng khối cầu.

Lời giải:

Quan sát hình người tuyết, em thấy khối dưới cùng có dạng khối cầu. Vậy em khoanh vào chữ cái C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan