Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 44 tiết 2 trang 23 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Số? Từ các số bị chia, số chia, thương ở bảng trên, em lập được ba phép chia sau: Bác Hòa rót 30 l mật ong vào các can, mỗi can 5 l. Hỏi bác Hòa rót được bao nhiêu can mật như vậy? Nối (theo mẫu).

Câu 1 (bài 44, tiết 2) trang 23, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Số bị chia

15

35

10

10

45

50

20

40

Số chia

5

5

5

2

5

5

2

5

Thương

3

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải:

Thực hiện các phép chia theo từng cột, em được:

Số bị chia

15

35

10

10

45

50

20

40

Số chia

5

5

5

2

5

5

2

5

Thương

3

7

2

5

9

10

10

8

Câu 2 (bài 44, tiết 2) trang 23, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Số bị chia

Số chia

Thương

45

5

10

20

2

9

15

5

3

Từ các số bị chia, số chia, thương ở bảng trên, em lập được ba phép chia sau:

Lời giải:

Câu 3 (bài 44, tiết 2) trang 23, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bác Hòa rót 30 l mật ong vào các can, mỗi can 5 l. Hỏi bác Hòa rót được bao nhiêu can mật như vậy?

Phương pháp:

Số can rót được = Tổng số lít mật : Số lít trong mỗi can

Lời giải:

Rót 30 mật ong vào các can, mỗi can 5 l, muốn tính số can ta thực hiện phép tính chia: 30 : 5 = 6

Bài giải

Bác Hòa rót được số can mật như vậy là:

30 : 5 = 6 (can)

Đáp số: 6 can mật ong.

Câu 4 (bài 44, tiết 2) trang 23, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Em thực hiện phép tính chia rồi nối với kết quả tương ứng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan