Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 40 tiết 1 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Số? Nối (theo mẫu). Mỗi đèn ông sao có 5 cánh. Hỏi 4 đèn ông sao như vậy có bao nhiêu cánh?

Câu 1 (bài 40, tiết 1) trang 12, VBT toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

 

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 5.

Lời giải:


 

Câu 2 (bài 40, tiết 1) trang 12, VBT toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu)

Phương pháp:

Nối mỗi cái đĩa với chiếc cốc ghi kết quả phéo nhân thích hợp.

Lời giải:

Quan sát phép tính nhân ở hàng dưới, em thấy

2 × 9 = 18

5 × 4 = 20

5 × 6 = 30

5 × 3 = 15

2 × 7 = 14 

Nên em có thể thực hiện nối như sau:

Câu 3 (bài 40, tiết 1) trang 12, VBT toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Số cánh của 4 đèn ông sao = Số cánh của mỗi đèn ông sao x 4

Lời giải:

Có 4 đèn ông sao, mỗi đèn có 5 cánh, tức là 5 cánh được lấy 4 lần, nên em có phép nhân: 5 × 4 và kết quả bằng 20. Em trình bày như sau: 

Bài giải

Số cánh của 4 đèn ông sao là:

5 x 4 = 20 (cánh)

Đáp số: 20 cánh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan