Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 39.7 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom

Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom. Hãy tính lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam benzen tác dụng với clo dư khi có mặt bột Fe và đun nóng. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Trả lời                             

Phương trình hoá học của phản ứng giữa benzen và clo

\({C_6}{H_6} + C{l_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{Fe}} {C_6}{H_5}Cl + HCl\)

Theo phương trình hoá học : số mol C6H6 = số mol C6H5Cl.

Vì hiệu suất 80% và clo dư nên số mol clobenzen thu được là :

\({n_{{C_6}{H_5}Cl}} = {{15,6} \over {78}} \times {{80} \over {100}} = 0,16(mol) \Rightarrow {m_{{C_5}{H_5}Cl}} = 0,16 \times 112,5 = 18(gam)\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan