Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường. Ngày thứ nhất mua vào với giá 55300000 đồng/1 lượng. Ngày thứ hai bán ra với giá 55350000 đồng/1 lượng. Ngày thứ ba mua vào với giá 55400000 đồng/1 lượng.

Câu hỏi:

Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường.

Ngày thứ nhất mua vào với giá 55300000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ hai bán ra với giá 55350000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ ba mua vào với giá 55400000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ tư bán ra với giá 55450000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ năm mua vào với giá 55500000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ sáu bán ra với giá 55550000 đồng/1 lượng.

Sau 6 ngày, người đó được lãi hay lỗ bao nhiêu tiền mỗi lượng?

Phương pháp:

Tính số tiền lãi hoặc lỗ sau mỗi ngày bán ra, tổng số tiền sau các lần bán ra chính là số tiền lãi/lỗ cần tìm.

Lời giải:

Tổng số tiền mua vào mỗi lượng trong 3 ngày mua là: 

55300000 + 55400000 + 55500000 = 166200000 (đồng)

Tổng số tiền bán ra mỗi lượng trong 3 ngày bán là: 

55350 000 + 55450000 + 55550000 = 166350000 (đồng)

Vậy số tiền lãi mỗi lượng là: 

166350000  166200000 = 150000 (đồng)

Vậy tổng số tiền lãi người đó thu được sau 6 ngày là 150000 đồng mỗi 1 lượng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan