Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4 trang 26 Sách bài tập (SBT) Sinh 12 - Bài tập tự giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 kiểu hình : nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Biết rằng :

Hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 kiểu hình : nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Biết rằng :

- Nhóm máu A do alen \(I^A\) quy định.

- Nhóm máu B do alen \(I^B\)quy định.

- Nhóm máu O tương ứng với kiểu gen \( I^OI^O \).

- Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen \(I^A I^B\)

Các alen \(I^A\) và \(I^B\) là đồng trội và trội hoàn toàn so với \(I^O\).

a) Trong một quần thể người có bao nhiêu kiểu gen quy định hệ nhóm máu này ?

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O, con có nhóm máu như thế nào ?

c) Trong một gia đình đông con, các con có đủ 4 kiểu hình nhóm máu A, B, AB và O thì bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào ?

Lời giải:

a) Trong một quần thể thì có 6 kiểu gen : \({I^A}{I^A};{I^A}{I^O};{I^A}{I^B};{I^B}{I^B};{I^B}{I^O};{I^O}{I^O}\)

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O,\({I^A}{I^B} \times {I^O}{I^O} \to {I^A}{I^O}:{I^B}{I^O}\) vậy họ có thể sinh ra con có nhóm máu A hoặc B.

c) Để ở đời con có đủ 4 nhóm máu: A,B,O, AB thì bố mẹ phải có kiểu gen: \({I^B}{I^O} \times {I^A}{I^O} \to {I^A}{I^O};{I^A}{I^B};{I^B}{I^O};{I^O}{I^O}\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan