Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.14 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Công của một lực không đổi để đưa một hòn nặng

Công của một lực không đổi để đưa một hòn nặng khối lượng m lên một độ cao h có phụ thuộc vào vận tốc nâng hay không ?

Giải:

Nếu khi nâng hòn lên độ cao h với vận tốc biến thiên thì không những phải tốn công để thắng công của trọng lực mà còn để truyền cho vật gia tốc a không đổi.

\(A = mgh + mah\)

Chỉ  khi nâng vật với vận tốc không đổi (a=0) thì công phải tốn mới không phụ thuộc vận tốc.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan