Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 44.3 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ :

Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ :

Nhiệt độ (°C)

20

30

40

50

60

Độ tan (g/100 g nước)

5

11

18

28

40

 a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước (trục tung biểu thị khối lượng chất tan, trục hoành biểu thị nhiệt độ).

b) Căn cứ vào đồ thị, hãy ước lượng độ tan của muối ở 25°c và 55°C

c) Tính số gam muối tan trong :

- 200 g nước để có dung dịch bão hoà ở nhiệt độ 20°C.

- 2 kg nước để có dung dịch bão hoà ờ nhiệt độ 50°C.

Trả lời    
a) Xem đồ thị  
      
b) Ước lượng độ tan của muối:
\({S_{{{25}^o}C}} \approx 7,5g/100g{H_2}O\)
 
\({S_{{{55}^o}C}} \approx 32g/100g{H_2}O\)
c) Khối lượng muối có trong các dung dịch bão hòa:

- Ở nhiệt độ 20°C : Độ tan của muối là 5 g, suy ra trong 200 g nước có khối lượng muối tan là

\({{5 \times 200} \over {100}} = 10(g)\)

- Ở nhiệt độ 50°C : Độ tan của muối là 28 g, suy ra trong 2 kg (2000 g) nước có khối lượng muối tan là :
\({{28 \times 2000} \over {100}} = 560(g)\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan