Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 48.1 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Có các chất sau :

48.1.   Có các chất sau :

C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, (C17H35C00)3C3H5.

a)  Những chất nào tan nhiều trong nước ?

b)  Những chất nào có phản ứng thủy phân ?

c)   Những chất nào có thể chuyển đổi trực tiếp cho nhau ?

Hãy viết các phương trình hoá học.

Trả lời                              

a) Các chất tan nhiều trong nước : C2H5OH, CH3COOH.

b) Các chất có phản ứng thuỷ phân :

CH3COOC2H5, (C17H35COO)3C3H5.

c) Các chất chuyển đổi cho nhau theo sơ đồ 

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {len} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COOH + }}{{\rm{H}}_2}O\)

\({C_2}{H_5}OH + C{H_3}{\rm{COO}}H \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan