Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 50.6 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn

50.6. Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn. Tính khối lượng giấm ăn 4% thu được khi lên men 50 gam glucozơ biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 60%.

Trả lời                             

Sơ đồ phản ứng \({C_6}{H_{12}}{O_6}\buildrel {men} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H\)

                               180 g                       60 g

                                 50 g                       x? g

\({m_{C{H_3}{\rm{COOH}}}} = {{50.60} \over {180}} = 16,7(g)\)

Hiệu suất đạt 60% ---> \({m_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = {{16,7.60} \over {100}} = 10,02(g)\)

Khối lượng giấm ăn 4% thu được : \({m_{giấm}} = {{10,02.100} \over 4} = 250,5(g)\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan