Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.1 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Vật nào dưới đây gây ra áp suất lớn nhất

Vật nào dưới đây gây ra áp suất lớn nhất xuống sàn nằm ngang khi đặt nằm yên trên sàn?

A.Hình hộp chữ nhật nặng 25N, có cạnh 15 cm .

B.Hình trụ nặng 25N , có bán kính đáy 10 cm.

C.Hình hộp vuông nặng 25N , có cạnh đáy 10 cm.

D.Hình trụ nặng 25N , có bán kính 15 cm.

Giải :

Chọn đáp án C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan