Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.13 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Bình chọn:
4.4 trên 33 phiếu

Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai điện trở R1,R2. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện đi qua chúng có cường độ I1=0,2A

Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai điện trở R1, R2. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện đi qua chúng có cường độ I= 0,2A; nếu mắc song song hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện mạch chính có cường độ I= 0,9A. Tính R1, R2?

Trả lời:

+) R1 nối tiếp R2:  \(R = {R_1} + {R_2} = {U \over I_1} = {1,8 \over 0,2 }= 9\Omega \)     (1)

+) R1 mắc song song R2: \(R '= {R_1.R_2 \over R_1+ R_2} = {U \over I_2} = {1,8 \over 0,9 }= 2\Omega \)      (2)

Từ (1) và (2) ta được: \( \Rightarrow {R_1}.{R_2} = 18 \Rightarrow {R_1} = {18 \over R_2}\)     (3)

Thay (3) vào (1), ta được: 

\(\eqalign{
& {{18} \over {{R_2}}} + {R_2} = 9 \Rightarrow R_2^2 - 9{R_2} + 18 = 0 \cr
& \Rightarrow \left[ \matrix{
{R_2} = 6\,\,\Omega \hfill \cr
{R_2} = 3\,\,\Omega \hfill \cr} \right. \cr} \) 

+)  \({R_2} = 6\,\,\Omega  \Rightarrow {R_1} = 3\,\,\Omega \)

+)  \({R_2} = 3\,\,\Omega  \Rightarrow {R_1} = 6\,\,\Omega \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan