Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein,

53.4.   Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.

Đốt cháy 1,5 gam X thấy tạo ra 1,76 gam C02, 0,9 gam H20 và 0,28 gam N2.

a)   Hãy xác định công thức phân tử của X.

b)  Viết công thức cấu tạo của X.

Trả lời                              

a) Khối lượng các chất sinh ra khi đốt cháy 1 mol X là:

\({m_{C{O_2}}} = {{1,76} \over {1,5}} \times 75 = 88(gam) \to \) trong 1 mol X có \({m_C} = {{88} \over {44}} \times 12 = 24(gam)\)

\({m_{{H_2}O}} = {{0,9 \times 75} \over {1,5}} = 45(gam) \to {m_H} = {{45} \over {18}} \times 2 = 5(gam)\)

Trong 1 mol X có \({m_N} = {{0,28} \over {1,5}} \times 75 = 14(gam)\)

Gọi công thức của X là \({C_x}{H_y}{O_z}{N_t}\)

Ta có: 12x + y +16z +14t =75

Vậy: 12x = 24      -------- > x = 2

                                          y = 5

14t = 14   -----------> t = 1

Thay các giá trị của X, y, t vào ta được : 16z = 32 —> z = 2.

Vậy công thức của X là C2H5O2N.

Vì X tách được, ra từ sản phẩm thuỷ phân protein nên nó là amino ạxit. Vậy công thức cấu tạo của X là : 

\(\eqalign{& \mathop {C{H_2}}\limits_| - C{\rm{OO}}H \cr & N{H_2} \cr} \)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan