Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.36 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng : a)Axit HCl có thể tham gia phản ứng oxi hoá - khử với vai trò : - chất oxi hoá ; - chất khử ;

Hãy dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

a)Axit HCl có thể tham gia phản ứng oxi hoá - khử với vai trò :

- chất oxi hoá ;

- chất khử ;

- làm môi trường.

b)  Axit HCL có thể tham gia phản ứng trao đổi.

Lời giải:

a)  \(Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2↑\)

            (chất oxi hoá)

\(MnO_2 + 4HCl → MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\)

                      (chất khử)

\(4FeCl_2 +            O_2 +           4HCL → 4FeCl_3 + 2H_2O\)

(chất khử)     (chất oxi hoá)      (môi trường)

b)          \(HCl + AgNO_3 → AgCl↓ + HNO_3\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan