Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 55 tiết 2 trang 61, 62 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Việt và Mai chạy tiếp sức. Việt chạy đoạn đường dài 60 m từ vạch xuất phát đến vị trí của Mai. Mai chạy đoạn đường còn lại về đích dài 40 m. Hỏi đoạn đường chạy tiếp sức dài bao nhiêu mét? Chiều cao của một số công trình kiến trúc như sau: Biết chiều cao cột cờ của trường Rô-bốt học lớn hơn 10 m nhưng bé hơn 15 m và chiều cao đó là kết quả của một trong 3 phép trừ sau:

Câu 1 (Bài 55, tiết 2) trang 61, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

5 m + 9 m = ….. m                                         15 m + 35 m = ….. m

43 dm + 15 dm = …. m                                  40 dm – 12 dm = ….. dm       

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Em thực hiện cộng, trừ các số đo độ dài và điền được kết quả như sau:

5 m + 9 m = 14 m

15 m + 35 m = 50 m

43 dm + 15 dm = 58 dm

40 dm – 12 dm = 28 dm

Câu 2 (Bài 55, tiết 2) trang 61, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Việt và Mai chạy tiếp sức. Việt chạy đoạn đường dài 60 m từ vạch xuất phát đến vị trí của Mai. Mai chạy đoạn đường còn lại về đích dài 40 m. Hỏi đoạn đường chạy tiếp sức dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Đoạn đường chạy tiếp sức dài số mét là

…… + …… = …… (m)

Đáp số …… m

Phương pháp:

Độ dài đoạn đường chạy tiếp sức = Đoạn đường Việt chạy + đoạn đường Mai chạy.

Lời giải:

Em lấy đoạn đường từ xuất phát đến vị trí của Mai là 60 m cộng với đoạn đường từ vị trí của Mai đến đích là 40 m. Em trình bày như sau:

Bài giải

Đoạn đường chạy tiếp sức dài số mét là:

60 + 40 = 100 (m)

Đáp số: 100 m.

Câu 3 (Bài 55, tiết 2) trang 61, 62 VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Chiều cao của một số công trình kiến trúc như sau:

Công trình kiến trúc

Chiều cao

Cột cờ Hà Nội

33 m

Tháp Rùa

9 m

Tháp chùa Thiên Mụ

21 m

Dinh Độc Lập

26 m

a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng,

Trong các công trình kiên trúc đã cho:

Công trình cao nhất là:

A. Cột cờ Hà Nội                   B. Tháp Rùa

C. Tháp chùa Thiên Mụ          D. Dinh Độc Lập

Công trình thấp nhất là:

A. Cột cờ Hà Nội                    B. Tháp Rùa

C. Tháp chùa Thiên Mụ           D. Dinh Độc Lập

b) Đánh dấu x vào ô trống trước những công trình kiến trúc cao hơn 25m.

Phương pháp:

Quan sát chiều cao của một số công trình trong bảng rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải:

a) Em thấy: 9 m < 21 m < 26 m < 33 m nên số đo lớn nhất là 33 m ; số đo bé nhất là 9 m 

Em khoanh như sau:

b) Đánh dấu x vào ô trống trước những công trình kiến trúc cao hơn 25 m.

 Vì 26 m > 25 m và 33 m > 25 m nên em đánh dấu như sau:

c) Số đo của cột cờ Hà Nội – Số đo của Tháp Rùa: 33 – 9 = 24 m

Câu 4 (Bài 55, tiết 2) trang 62, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Biết chiều cao cột cờ của trường Rô-bốt học lớn hơn 10 m nhưng bé hơn 15 m và chiều cao đó là kết quả của một trong 3 phép trừ sau:

23 m – 13 m ; 30 m – 14 m; 27 m – 15 m

Vậy chiều cao của cột cờ đó là …. m.

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ và kết hợp với thông tin chiều cao cột cờ hơn 10 m nhưng bé hơn 15 m.

Lời giải:

Thực hiện ba phép trừ:

23m – 13m = 10 m; 30m – 14m = 16 m; 27m – 15m = 12 m

Biết chiều cao cột cờ của trường Rô-bốt học lớn hơn 10 m nhưng bé hơn 15 m nên chiều cao cột cờ là 12 m. (vì 10 < 12 < 15)

Vậy chiều cao của cột cờ đó là 12 m.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan