Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.5 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Xác định số oxi hoá của các nguyên tố halogen trong các chất sau và rút ra nhận xét về số oxi hoá của chúng trong các hợp chất.

Xác định số oxi hoá của các nguyên tố halogen trong các chất sau và rút ra nhận xét về số oxi hoá của chúng trong các hợp chất.

a)\(F_2, HF, NaF, BaF_2\)

b)\(Cl_2, HC1, NaCl, NaClO, NaClO_2, NaC1O_3, NaC1O_4\).

c)\(Br_2, HBr, NaBr, HBrO, HBrO_2, HBrO_3, KBrO_4\).

d)\(I_2, HI, Nai, HIO, HIO_2, HIO_3, HIO_4\). 

Lời giải:

Nhận xét:

-   Flo chỉ có số oxi hoá -1 trong các hợp chất.

-   Clo ngoài số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

-   Brom và iot có số oxi hoá tương tự như số oxi hoá của clo trong các hợp chất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan