Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.7 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5 a) Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử nguyên tố đó. b) Cho biết tên, kí hiệu hoá học và cấu tạo phân tử của đơn chất halogen này.

Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là \(4s^2 4p^5\)

a) Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử nguyên tố đó.

b) Cho biết tên, kí hiệu hoá học và cấu tạo phân tử của đơn chất halogen này.

c) Nêu tính hoá học cơ bản của nguyên tố trên.

d) So sánh tính chất hoá học của nguyên tố này với 2 nguyên tố halogen khác đứng trên và dưới nó trong nhóm halogen.

Lời giải:

a) \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^10 4s^2 4p^5\)

b) Đó là brom, kí hiệu hoá học là Br, phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau bằng 1 liên kết cộng hoá trị.

c) Tính chất hoá học cơ bản là tính oxi hoá mạnh.

d) Brom có tính oxi hoầ yếu hơn clo nhưng mạnh hơn iot.

\(Cl_2 + 2NaBr → 2NaCl + Br_2\)

\( Br_2 + 2NaI → 2NaBr + I_2\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan