Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.57 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 6,72 lít khí (đktc). Xác định thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp muối.

Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 6,72 lít khí (đktc). Xác định thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp muối.

Lời giải:

 

\(n_{khí}\)= \({{6,72} \over {22,4}} = 0,3\left( {mol} \right)\)

Gọi x , y lần lượt là số mol KF và KCl, ta có :  

\(\left\{ \begin{array}{l}
58{\rm{x}} + 74,5y = 19,05\\
x + y = 0,3
\end{array} \right.\)

Giải hệ ta được x =0,2 , y= 0,1.

\(\begin{array}{l}
{m_{KF}} = 58.0,2 = 11,6 \Rightarrow \% {m_{KF}} = \frac{{11,6}}{{19,05}}.100\% = 60,89\% \\
\% {m_{KCl}} = 100\% - 60,89\% = 39,11\%
\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan