Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.58 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KBr biết rằng 4,48 lít khí clo (đktc) đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88,81 ml dung dịch KBr đó (có D = 1,34 g/ml).

Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KBr biết rằng 4,48 lít khí clo (đktc) đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88,81 ml dung dịch KBr đó (có D = 1,34 g/ml).

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
{n_{C{l_2}}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\left( {mol} \right)\\
C{l_2} + 2KBr \to 2KCl + B{r_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\\
Theo\,\,\,(1)\,:\,\,\,\,\,\,{n_{KBr}} = 2.{n_{C{l_2}}} = 2.0,2 = 0,4\left( {mol} \right)\\
{m_{KBr}} = 119.0,4 = 47,6\left( g \right)\\
{m_{ddKBr}} = 88,81.1,34 = 119\left( g \right)\\
C\% = \frac{{47,6}}{{119}}.100\% = 40\%
\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan