Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.42 trang 66 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Trong phản ứng hoá học, các chất : (S, H2S, SO2, H2SO3 )có thể đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ? Hãy viết PTHH của phản ứng để minh hoạ cho mỗi trường hợp.

Trong phản ứng hoá học, các chất : \(S, H_2S, SO_2, H_2SO_3 \)có thể đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ? Hãy viết PTHH của phản ứng để minh hoạ cho mỗi trường hợp.

Lời giải:

Các chất có thể đóng vai trò chất oxi hoá là \(S, SO_2, H_2SO_3\). Thí dụ :

a)      \(S + 2Na → Na_2S\)

b)      \(SO_2 + 2H_2S → 3S + 2H_2O\)

c)      \(H_2SO_3 + 2H_2S 3S + 3H_2O\)

Các chất có thể đóng vai trò chất khử là \(S, H_2S, SO_2, H_2SO_3\). Thí dụ :

a)      \(S + O_2 → SO_2\)

b)      \(H_2S + Cl_2→ S + 2HCL\)

c)      \(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → H_2SO_4 + 2HBr\)

d)     \(5H_2SO_3 + 2KMnO_4 → 2H_2SO_4 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan