Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.43 trang 66 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho m gam hỗn hợp hai muối (Na2CO3) và (NaHSO3) có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch (H2SO4) loãng, dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch (Ba(OH)_2) dư thu được 41,4 gam kết tủa. Xác định m.

Cho m gam hỗn hợp hai muối \(Na_2CO_3\) và \(NaHSO_3\) có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch \(Ba(OH)_2\) dư thu được 41,4 gam kết tủa. Xác định m.

Lời giải:

Ta thấy :\( n_{CO_2}\) = \(n_{SO_2}\) . Gọi \(XO_2 = (CO_2 + SO_2)\)

 \( \Rightarrow X + 32 = {{44 + 64} \over 2} \Rightarrow X = 22\) (công thức tính PTK trung bình)

→ \(n_{BaXO_3↓}\)=0,2 mol

Khi đó : \(XO_2 +Ba(OH)_2 → BaXO_3 ↓ +H_2O\)

(mol)      0,2                                        0,2

\(\Rightarrow {n_{C{O_2}}} = {n_{S{O_2}}} = 0,1 \Rightarrow {n_{N{a_2}C{O_3}}} = {n_{NaHC{O_3}}} = 0,1\,mol \Rightarrow m = 21\,gam\)

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan