Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 6.47, 6.48, 6.49, 6.50 trang 67 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

6.47. Một loại oleum có công thức hoá học là (H_2S_2O_7 (H_2SO_4.SO_3))Số oxi hoá của lưu huỳnh trong hợp chất

6.47. Một loại oleum có công thức hoá học là \(H_2S_2O_7 (H_2SO_4.SO_3)\)Số oxi hoá của lưu huỳnh trong hợp chất oleum là

A. +2                                                                  B. +4.

C. +6.                                                                 D.+8.

6.48. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ?

A. \(O_3\).                                                        B. \( H_2SO_4\)

C. \(H_2S\).                                                      D.\( SO_2\).

6.49. Phân tử hoặc ion có nhiều electron nhất là

\(\begin{array}{l}
A.\,S{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.SO_3^{2 - }\\
C.\,{S^{2 - }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.\,SO_4^{2 - }
\end{array}\)

6.50.  Hãy ghép từng cặp mỗi chất (ở cột bên trái) với tính chất của chất đó (ở cột bên phải)

Các chất

  1. S
  2. \(SO_2\)
  3. \(H_2S\)
  4. \(H_2SO_4\)

Tính chất của chất

  1. Chỉ có tính oxi hoá.
  2. Chỉ có tính khử.
  3. Đơn chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.
  4. Không có tính oxi hoá và cũng không có tính khử.
  5. Hợp chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.
 
ĐÁP ÁN
6.47. C
6.48. D
6.49.

Số electron của chất bằng tổng số electron của các nguyên tử tạo nên chất. Nếu là ion âm (anion) ta phải cộng thêm số electron bằng số điện tích của ion đó.

Đáp án D.

6.50.

A-c ; B- e; C-b ; D- a

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan