Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.75 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau :

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau :

Hỗn hợp khí A gồm \(CO, CO_2, SO_2\)

a)\(A + dd NaOH_{dư} → khí B_1+ dd B_2\)

b) \(A + dd H_2S\) → khí C

c) A + NaOH → khí D

(NaOH trong dd nước, để trong không khí)

d) A +\(O_2\) dư  khí X 

\(X + dd H_2SO_4\) 90% → khí Y + chất lỏng Z

Lời giải:

a) \(SO_2 + 2NaOH → Na_2SO_3 + H_2O\)

\(CO_2 + 2NaOH → Na_2CO_3 + H_2O\)

 Khí \(B_1\) là CO; dd\(B_2\) chứa \(Na_2CO_3, Na_2SO_3\)

b) \(SO_2 + 2H_2S → 3S↓ + 2H_2O\)

Khí C là CO, \(CO_2\)

c) \(SO_2 + NaOH → NaHSO_3 \)

\(CO_2 + NaOH → NaHCO_3\)

Khí D là CO

d) \(2SO_2 + O_2  2SO_3 ; 2CO + O_2 → 2CO_2\)

Khí X gồm \(SO_3, CO_2 \,và\, O_2\) dư

\(SO_3 + H_2O → H_2SO_4\)

\(H_2SO_4 + nSO_3 → H_2SO_4.nSO_3\) (oleum)

Khí Y là \(O_2, CO_2\)

 Chất lỏng Z là oleum.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan