Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 71 tiết 2 trang 113, 114 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Số? Mỗi chìa khóa mở được ổ khóa nào? Mỗi chuyến hàng chở vào miền Trung giúp đỡ Đồng bào bị lũ lụt có 5 ô tô chở hàng. Hỏi 3 chuyến hàng như vậy có bao nhiêu ô tô chở hàng? Cứ 5 thanh tre dài bằng nhau, Rô-bốt đan được một ngôi sao 5 cánh. Hỏi phải dùng bao nhiêu thanh tre như vậy để đan được 4 ngôi sao 5 cánh?

Câu 1 (Bài 71, tiết 2) trang 113, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

a)

Thừa số

2

2

2

5

5

5

Thừa số

6

7

8

4

5

9

Tích

 

 

 

 

 

 

b)

Số bị chia

12

14

16

15

30

45

Số chia

2

2

2

5

5

5

Thương

 

 

 

 

 

 

Lời giải:

Muốn tìm tích, em lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai. Muốn tìm thương em lấy số bị chia chia cho số chia.

Vậy em làm như sau:

a) 

Thừa số

2

2

2

5

5

5

Thừa số

6

7

8

4

5

9

Tích

12

14

16

20

25

45

b)

Số bị chia

12

14

16

15

30

45

Số chia

2

2

2

5

5

5

Thương

6

7

8

3

6

9

Câu 2 (Bài 71, tiết 2) trang 113, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Mỗi chìa khóa mở được ổ khóa nào?

Lời giải:

Em thực hiện tính:

12 : 2 = 6 ; 2 × 3 = 6 ; 2 ×   4 = 8 ; 40 : 5 = 8 ; 10 : 2 = 5 ; 5 ×   1 = 5 ; 2 ×  5 = 10 ; 20 : 2 = 10 ; 20 : 5 = 4 ; 2 ×  2 = 4

Em nối như sau:

Câu 3 (Bài 71, tiết 2) trang 113, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

 

Lời giải:

Em thực hiện phép tính bắt đầu từ ô vuông có số 2 lần lượt theo các chiều mũi tên. Kết quả của từng phép tính sẽ được điền vào ô vuông tương ứng, nên em điền các số vào ô trống như sau:

Câu 4 (Bài 71, tiết 2) trang 114, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mỗi chuyến hàng chở vào miền Trung giúp đỡ Đồng bào bị lũ lụt có 5 ô tô chở hàng. Hỏi 3 chuyến hàng như vậy có bao nhiêu ô tô chở hàng?

Lời giải:

Em thấy mỗi chuyến hàng chở vào miền Trung giúp đỡ Đồng bào bị lũ lụt có 5 ô tô chở hàng, vậy muốn tìm 3 chuyến hàng như vậy có bao nhiêu ô tô chở hàng em thực hiện phép tính nhân như sau:

5 × 3 = 15 (ô tô)

Em trình bày bài giải như sau:

Bài giải

3 chuyến hàng như vậy có số ô tô chở hàng là:

5 × 3 = 15 (ô tô)

Đáp số: 15 ô tô.

Câu 5 (Bài 71, tiết 2) trang 114, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cứ 5 thanh tre dài bằng nhau, Rô-bốt đan được một ngôi sao 5 cánh. Hỏi phải dùng bao nhiêu thanh tre như vậy để đan được 4 ngôi sao 5 cánh?

Lời giải:

Em thấy, cứ 5 thanh tre dài bằng nhau, Rô-bốt đan được một ngôi sao 5 cánh, vậy để tìm số thanh tre dùng để đan 4 ngôi sao 5 cánh ta thực hiện phép tính nhân:

5 × 4 = 20 (thanh tre)

Em trình bày lời giải như sau:

Bài giải

Phải dùng số thanh tre như vậy để đan được 4 ngôi sao 5 cánh là:

5 × 4 = 20 (thanh tre)

Đáp số: 20 thanh tre.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan