Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.24 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.24 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Các cân bằng hóa học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi.

Bài 7.24 trang 70 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Các cân bằng hóa học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi:

a) tăng áp suất?                    b) tăng nhiệt độ.

Giải

Phản ứng

Cân bằng chuyển dịch như thế nào

a) tăng áp suất

b) tăng nhiệt độ

1

2

3

4

sang trái

sang phải

sang phải

sang trái

sang phải

sang trái

sang trái

sang phải

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan