Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

7.39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?

Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?

\(\begin{array}{l}
a)\,CaC{O_3} + HCl \to \\
b)\,{H_2} + C{l_2} \to \\
c)\,F{e_3}{O_4} + {H_2} \to
\end{array}\)

Lời giải:

a) \(CaCO_3 + 2HCL → CaCl_2 + CO_2 + H_2O\)

Khi dung dịch HCL có nồng độ càng lớn thì tốc độ phản ứng càng lớn.

b) \(H_2 + Cl_2 →  2HCL\)

Khi nồng độ (áp suất) các khí càng lớn thì tốc độ phản ứng càng lớn.

c) \(Fe_3O_4 + 4H_2 →  3Fe + 4H_2O\)

Chỉ có nồng độ (áp suất) của H2 ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng vì \(Fe_3O_4\) là chất rắn. Nồng độ (áp suất) của \(H_2\) tăng thì tốc độ phản ứng tăng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan