Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 81 trang 50 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Giải bài tập Bài 81 trang 50 SBT Hình học 10 Nâng cao

Một vật nặng \(P=100N\) được treo bằng sợi dây gắn trên trần nhà tại hai điểm \(A, B\) (h.25). Biết hai đoạn dây tạo với trần nhà các góc \(30^0\) và \(45^0\). Tính lực căng của mỗi đoạn dây.

Giải

Trọng lực \(\overrightarrow P \) được phân tích thành hai lực \(\overrightarrow {CM},\overrightarrow {CN} \) dọc theo hai đoạn dây. Lực căng lên mỗi dây sẽ là:

\(\eqalign{  & |\overrightarrow {CM} | = |\overrightarrow P |.\cos {45^0} = 50\sqrt 2 (N)  \cr  & |\overrightarrow {CN} | = |\overrightarrow P |.\cos {60^0} = 50(N). \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan