Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.4 Trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4.7 trên 6 phiếu

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất 

DUNG DỊCH

A

B

c

D

E

pH

13

3

1

7

8

 

a)  Hãy dự đoán trong các dung dịch ở trên :

  1. Dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2S04
  2. Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2.
  3. Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất.
  4. Dung dịch nào có thể là axit axetic (có trong giấm ăn).
  5. Dung dịch nào có tính bazơ yếu, như NaHC03.

b)  Hãy cho biết :

1.Dung dịch nào có phản ứng với Mg, với NaOH.

2. Dung dịch nào có phản ứng với dung dịch HCl.

3.Những dung dịch nào trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hoá học.

Trả lời                            

Hướng dẫn 

Dự đoán :

Dung dịch c có thể là dd HCl hoặc dd H2S04.

Dung dịch A có thể là dd NaOH hoặc dd Ca(OH)2.

Dung dịch D có thể là dd đường, dd NaCl hoặc nước cất.

Dung dịch B có thể là dd CH3COOH (axit axetic).

Dung dịch E có thể là dd NaHC03.

b) Tính chất hoá học của các dung dịch :

1. Dung dịch c và B có phản ứng với Mg và NaOH.

2. Dung dịch A và E có phản ứng với dung dịch HCl.

3. Những dung dịch sau trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hoá học :

- Dung dịch A và dung dịch C.

- Dung dịch A và dung dịch B.

- Dung dịch E và dung dịch C.

- Dung dịch E và dung dịch B.

- Dung dịch E và dung dịch A.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan