Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.3 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không ?

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không ?

a)  Dung dịch Na2S04 và dung dịch Fe2(S04)3.

b)  Dung dịch Na2S04 và dung dịch CuSO4.

c)  Dung dịch Na2S04 và dung dịch BaCl2.

Giải thích và viết phương trình hoá học.

Trả lời                       

Dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được 2 muối trong những cặp chất:

a) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch Fe2(S04)3. Dung dịch muối nào tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa màu đỏ nâu, là muối Fe2(S04)3:

Fe2(S04)3 + 6NaOH —------> 2Fe(OH)3 \( \downarrow \)  + 3Na2SO4

                                             (đỏ nâu)

b) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO.Dung dịch muối nào tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa màu xanh, là muối CuSO4 :

CuSO4 + 2NaOH —----> Cu(OH)2 \( \downarrow \)  + Na2SO4

                                      (xanh)

c) Dung dich Na2S04  và dung dịch BaCl2 : không dùng NaOH để nhận biết 2 dung dịch trên vì sau phản ứng các cặp chất không tồn tại. 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan