Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài III.17 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

a) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu ?

III.17. Một đoạn mạch gồm điện trở R = 150 \(\Omega\), cuộn cảm thuần L = 0,315 H và tụ điện C = 16 \(\mu\)F, mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có tần số f= 50 Hz và có điện áp hiệu dụng U = 220 V vào hai đầu đoạn mạch này. Hỏi :

a)  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu ?

b) Phải thay tụ điện c bằng một tụ điện khác có điện dung C' bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ điện của mạch là lớn nhất ?

Hướng dẫn giải chi tiết

a)  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

\(\eqalign{
& Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} = 180,3\Omega \cr
& \cos \varphi = {R \over Z} = 0,832 \cr
& I = {U \over Z} = {{220} \over {180,3}} = 1,22A \cr
& P = UI\cos \varphi = 223V \cr} \)

b)  Công suất tiêu thụ điện của mạch là lớn nhất

\(\eqalign{
& {P_{\max }} \Leftrightarrow {Z_L} = {Z_C} = L\omega \cr
& C' = {1 \over {{\omega ^2}L}} = 32,{2.10^{ - 6}}F \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan