Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.43 trang 9 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn

1.43. Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau :

1. Pb(N03)2 + ? \( \to \) PbCl2\( \downarrow \) + ?

2. Sn(OH)2 + ? \( \to \) Na2Sn02\( \downarrow \) + ?

3. MgC03 + ? \( \to \) MgCl2 + ?

4. \(HP{O_4}^{2 - }\) + ? \( \to \) \({H_3}P{O_4}\) + ?

5. FeS + ? \( \to \) FeCl2 + ?

6. \(F{e_2}{(S{O_4})_3}\) + ? \( \to \) K2S04 + ?

Hướng dẫn trả lời:

1. \(Pb{(N{O_3})_2} + 2KCl \to PbC{l_2} + 2KN{O_3}\)

2. \(Sn{(OH)_2} + 2NaOH \to N{a_2}Sn{O_2} + 2{H_2}O\)

3. \(MgC{O_3} + 2HCl \to MgC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

4. \(CaHP{O_4} + 2HN{O_3} \to {H_3}P{O_4} + Ca{(N{O_3})_2}\)

5. \(F{\rm{e}}S + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S\)

6. \(F{e_2}{(S{O_4})_3} + 6KI \to 3{K_2}S{O_4} + 2FeC{l_2} + {I_2}\)

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan