Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 2.36 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho các chất sau

2.36. Cho các chất sau : Ca3(PO4)2, \({P_2}{O_5}\), P, \({H_3}P{O_4}\), NaH2PO4, \(N{H_4}{H_2}P{O_4}\), Na3PO4, Ag3PO4. Hãy lập một dãy biến hoá biểu diễn quan hộ giữa các chất trên. Viết các phương trình hoá học và nêu rõ phản ứng thuộc loại nào. 

Hướng dẫn trả lời:

Dãy biến hoá biểu diễn quan hệ giữa các chất có thể là :

Ca3(PO4)2  P  P2O5  \({H_3}P{O_4}\)  NH4H2PO4  NaH2PO4  Na3PO4  Ag3PO4

Các phương trình hoá học :

(1) Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C  2P + 3CaSiO3 + 5CO

(2) 4P + 5O2  2P2O5

(3) P2O5 + 3H2O \( \to \) 2H3PO4

(4) H3PO4 + NH3 \( \to \) NH4H2PO4

(5) NH4H2PO4 + NaOH \( \to \) NaH2PO4 + NH3 + H2O

(6) NaH2PO4 + 2NaOH \( \to \) Na3PO4 + 2H2O

(7) Na3PO4 + 3AgNO3 \( \to \) Ag3PO4 + 3NaNO3

Các phản ứng (1), (2) thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử, các phản ứng còn lại thuộc loại phản ứng không phải oxi hoá - khử. Các phản ứng (2), (3), (4) còn được gọi là phản ứng hoá hợp. Các phản ứng (5), (6), (7) còn được gọi là phản ứng trao đổi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan