Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 7.16 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Chất A là một đồng đẳng của benzen.

7.16. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,5 g chất A, người ta thu được 2,52 lít khí \(C{O_2}\ ( ở đktc ).

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của A kèm theo tên tương ứng.

3. Khi A tác dụng với \(B{{\rm{r}}_2}\) có chất xúc tác Fe và nhiệt độ thì một nguyên tử H đính với vòng benzen bị thay thế bởi Br, tạo ra dẫn xuất monobrom duy nhất. Xác định công thức cấu tạo đúng của A.

Hướng dẫn trả lời:

1. \({C_n}{H_{2n - 6}} + \frac{{3n - 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 3){H_2}O\)

Cứ ( 14n - 6) g A tạo ra n mol C02

Cứ 1,50 g A tạo ra \(\frac{{2,52}}{{22,4}}\) = 0,1125 (mol) C02

\(\frac{{14n - 6}}{{1,5}} = \frac{n}{{0,1125}} \Rightarrow n = 9\)

Công thức phân tử của A là C9H12

2. Các công thức cấu tạo

( 1,2,3-trimetylbenzen ) ( 1,2,4-trimetylbenzen ) ( 1,3,5-trimetylbenzen ) ( 1-etyl-2-metylbenzen ) ( 1-etyl-3-metylbenzen ) ( 1-etyl-4-metylbenzen ) ( propylbenzen ) ( isopropylbenzen )

3. 

 Chất A                                                                 Sản phẩm thế duy nhất

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan