Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 7.17 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen

7.17. Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. Hỗn hợp M có thể làm mất màu tối đa 75,0 g dung dịch brom 3,2%. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M và hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) (lấy dư) thì thu được 21 g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

Hướng dẫn trả lời:

Benzen không cộng hợp với brom trong nước brom.

Xiclohexen có phản ứng :

 + \(B{{\rm{r}}_2} \to \) 

Số mol xiclohexen = số mol Br2 = \(\frac{{75.3,2}}{{100.160}}\) = 0,015 (mol).

Đặt số mol benzen trong hỗn hợp M là x.

2C6H6 + 1502 \( \to \) 12C02 + 6H20

x mol                        6x mol

2C6H10 + 1702 \( \to \) 12C02 + 10H20

015 mol                   0,09 mol

C02 + Ca(OH)2 \( \to \) CaC03\( \downarrow \) + H20

6x + 0,09 = \(\frac{{21}}{{100}}\) = 0,210 \( \Rightarrow \) x = 0,02

Khối lượng hỗn hợp M là : 0,02.78 + 0,015.82 = 2,79 (g).

% về khối lượng của C6H6 là : \(\frac{{0,02.78}}{{2,79}}\). 100% = 55,9%.

\( \Rightarrow \) C6H10 chiếm 44,1% khối lượng hỗn hợp M.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan