Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 8.13 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Từ ancol propylic và các chất vô cơ

8.13. Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen, propyl bromua, đipropyl ete. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các chuyển hoá đó.

 

Hướng dẫn trả lời:

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH\)  \(C{H_3} - CH = C{H_2} + {H_2}O\)

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH + HB{\rm{r}}\)  \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - B{\rm{r}} + {H_2}O\)

\(2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH\)  \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - O - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3} + {H_2}O\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan